Om att utforska sin ångest

Att leva med ångest, vad betyder det?
Och vad kan det innebära att erkänna sin ångest?

http://freemusicarchive.org/music/Podington_Bear/
http://freemusicarchive.org/music/The_Freak_Fandango_Orchestra/